​​​​O prezentare a evenimentelor mai importante din procesele OTP din judetul TIMIS din perioada FEB-NOI 2015   http://www.clauzeabuziveotp.com/timisoara.html

#clauzeabuziveOTPTimis


1. Dobanda FIXA - Actiuni gresite
#clauzeabuziveOTPDobandaFIXA

http://www.clauzeabuziveotp.com/dobanda-fixa-5-7--sau-6-99--dupa-decizie-definitiva.html

Actiuni in instanta unde capetele de cereri au fost gresit formulate, indirect rezultand,  o dobanda fixa

Continua si in judetul Timis seria proceselor OTP pe clauze abuzive, unde clientii neinformati, impreuna cu posibili avocati neinformati si poate prin ingaduinta unor magistrati neinformati, cu un efort comun ajung sa atinga performanta de a reusi prin decizii definitive sau in prima instanta sa obtina o dobanda fixa la un contract credit CHF de 5,5%, 5,7%, 6,99%, sau cel mai nou 7,79% (pt credite 2008 trim III si IV)). Sintagma “Dobanda este variabila” din articolele 5.2,  6.2 ori 8.1 este eliminata din contract, in consecinta, desi prin dispozitiv nu se precizeaza ca este stabilita o dobanda fixa, insa prin interpretarea si coroborarea articolelor din CC ramase in fiinta, la asta se ajunge. Clientul de obicei realizeaza efectul unei astfel de decizii, doar dupa ce incearca sa o puna in practica si in executare, cand banca OTP nu vrea sa reduca dobanda sub acel prag, care pt cei care au semnat CC dupa aprilie 2008 si la care dobanda de start a fost de 6,99%.

Cateva exemple din judetul TIMIS:
-
Dosar nr. 2978/325/2015     23.09.2015     BOBARU LIDIA & GHEORGHE
 “Admite în parte acţiunea …

… Constată caracterul abuziv si nulitatea absoluta parţială a clauzei prevăzute la art. 8.1 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă încheiat la data de 27.03.2007 respectiv a sintagmei „Dobânda este variabilă in conformitate cu politica băncii.…
... Dispune restituirea către reclamant … a sumelor achitate în plus de către aceştia cu titlu de dobândă de la data încheierii contractului şi până la data de 02.12.2010, peste rata iniţială a dobânzii de 5,7 %/an. …”


-
Dosar nr. 18303/325/2014    06.10.2015    GRIGORE EMANUEL CORNELIU                        DEFINITIVA
Admite apelul (OTP n.s.) Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: ... ,Înlătură dispoziţiile primei instanţe care privesc: constatarea că marja fixă a băncii este în cuantum de 4,153 %; obligarea pârâtei OTP Bank România S.A. să recalculeze nivelul dobânzii conform formulei marja fixă a băncii în cuantum de 4,153 % + indicele de referinţă Libor la 3 luni; obligarea pârâtei OTP Bank România S.A. să restituie reclamantului sumele de bani reprezentând dobânda achitată în plus, care nu respectă formula de calcul a dobânzii dispusă mai sus, începând de la data încheierii contractului şi până la data aplicării de către bancă a formulei de calcul a dobânzii dispuse de instanţă. Obligă pârâta să plătească reclamantului sumele de bani ce reprezintă dobânda legală achitată în plus faţă de procentul fix de 6,99 % pe an, pe perioada 19.06.2008 – 18.08.2010 şi dobânda legală achitată în plus faţă de formula marja fixă a băncii în cuantum de 6,77 % + Libor la 3 luni începând cu data de 19.08.2010. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Definitivă. 
DE OBSERVAT:cele doua actiuni sunt similare, presupun ca este vorba despre acelasi reprezentant legal al reclamantilor.

- Dosar nr. 22658/325/2014         30.07.2015           FAGET CONSTANTIN

Probabil Apelul OTP va fi admis si Dl Faget va ramane cu o dobanda fixa de 5,7% dupa decizia definitiva.

​​"Dispune anularea clauzei abuzive cuprinse in cadrul contractului de credit...  din 05.03.2008, ... ... la art. 6.2 din contract, constatand nulitatea parţiala a contractului mentionat in ce priveste aceasta clauza. Dispune stabilirea corecta a marjei băncii la valoarea de 2,75% pentru intreaga perioada contractuala tinand cont de valoarea LIBOR CHF din luna martie 2008 cand a fost acordat creditul. Dispune obligarea paratei la precizarea elementelor componente ale procentului de dobanda si la definirea acestora, la precizarea cuantumului dobânzii prevăzute... ... pana in prezent, respectiv intinderea lor contractuala, sa precizeze perioada de actualizare a ratei dobânzii, modalitatea de calcul a acesteia, si sa recalculeze dobanda in funcţie de marja băncii de 2,75% + valoarea indicelui de referinţa LIBOR CHF la 3 luni, cu obligarea paratei la refacerea graficelor de rambursare prin raportare la indicele LIBOR si marja fixa a băncii, stabilita la momentul incheierii contractului de credit. Dispune obligarea paratei la plata catre reclamanti a sumei 19.921,87 lei cu titlu de dobanda excedentara. Dispune obligarea paratei la incheierea unui act aditional cu reclamantii ce va cuprinde toate obligatiile contractuale mentionate mai sus in sarcina paratei. Respinge capatul de cerere privind restituirea comisioanelor incasate de parata la momentul acordarii creditului. Obliga parata sa plateasca reclamantilor suma de 4.025 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu drept de a formula apel în termen de 30 zile de la comunicare"


- Alte Dosare cu rezultate similare de la Judecatoria / Tribunalul Timis: 10770/325/2015, 3392/325/2014


2. Dobanda variabila, formula de calcul cu marja fixa - Actiune corecta
#clauzeabuziveOTPFormulaDeCalcul
Actiuni in instanta unde capetele de cereri au fost corect formulate, cerandu-se constatare clauzei abuzive doar asupra unei parti a art cu dobanda 8.1, 5.2, 6.2 sau 6.4 (CC 2006)  referindu-se la sintagma "...in conformitate cu politica bancii", restul clauzei fiind lasat sa existe in continuare, in special formularea "Dobanda este variabila", care da dobanzii variabilitatea.


- Dosar nr. 507/325/2015              23.06.2015                    TRĂSNEA NICOLAE-ALIN prin ACCBAR

CONTRACT DE NEVOI PERSONALE GARANTAT CU IPOTECA

#clauzeabuziveOTPNevoiPersonale

Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta a sintagmei „in conformitate cu politica bancii” din art. 5.2 al contractului de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă pentru persoane fizice...din 14.03.2008 si dispune eliminarea acestei sintagme din contract. Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta clauzelor prevaazute de art.5 punctul 5.3 si 5.4...... Obligă pârâta să recalculeze nivelul dobânzii percepute reclamantilor... ... după următoarea formulă: marja băncii fixă în valoare de 2,949% + valoarea indicelui de referintă LIBOR la 3 luni. Obligă pârâta la plata către reclamanti a sumei reprezentând valoarea dobânzii percepute în temeiul contractului de credit si cea rezultată din aplicarea formulei sus-mentionate, ...... Constata caracterul abuziv si nulitarea absoluta a clauzei inscrise la art.III din Actul aditional nr.1/26.08.2011 la contractul de credit ... ... prin care marja a fost majorata la 6,77%. "


- Dosar nr. 7737/325/2015           01.10.2015                    PASCA ANA

CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR

#clauzeabuziveOTPIpotecar

#clauzeabuziveOTPArt5_2

​"Constată caracterul abuziv al sintagmei „în funcţie de politica băncii” din cuprinsul clauzei prevăzute la art 5.2 din contractul de credit ipotecar ... ... 04.04.2008, al clauzei prevazute la art 6.2 din contract şi dispune eliminarea acestora din contract. Constata ca marja fixa a bancii este de 4,0933% iar formula de calcul a dobânzii este marja fixa a bancii de 4,0933%+indicele de referinta LIBOR la 3 luni si obliga pârâta la recalcularea dobânzii potrivit acestei formule. Dispune restituirea sumelor plătite în plus de către reclamantă rezultate în urma recalculării dobânzii începând cu data încheierii contractului 04.04.2008 şi până la data modificării formulei de calcul a dobânzii."


- Dosar nr. 34367/325/2014            21.08.2015                 DUDĂU SIMONA MARIA

#clauzeabuziveOTPArt6_4

​​"Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al sintagmei "în funcţie de politica băncii" din cuprinsul clauzei prevăzute la art. 6.4. din Contractul de credit ipotecar ... ... de 12.09.2006, al clauzei prevăzute la art. 7.3; 8.4; 8.6 şi 8.7 din Contract şi dispune eliminarea acestora "


- Dosar nr.1798/325/2015               20.10.2015                 SZABO IOAN SORIN

#clauzeabuziveOTPArt8_1

"Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta a sintagmei „in conformitate cu politica bancii” din art.8.1 al contractului de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă... ... 21.09.2007 si dispune eliminarea acestei sintagme din contract. Constată caracterul abuziv si nulitatea absoluta a prevederilor art.8.1 din Contract ... ..., privind modificarea in mod unilateral a dobanzii, luind in considerare valoarea dobanzii de referinta pentru fiecare valuta fara a exista consimtamantul imprumutatului, şi dispune eliminarea acestor clauze din contract. Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta clauzelor prevazute de art.8.2 si art.8.3 din Contract ... ... si dispune eliminarea acestei prevederi din contract. Obligă pârâta să recalculeze nivelul dobânzii percepute reclamantilor în temeiul contractului de credit ... ...  după următoarea formulă: marja băncii fixă în valoare de 3,0036% + valoarea indicelui de referintă LIBOR la 3 luni. Obligă pârâta la plata către reclamanti a sumei reprezentând valoarea dobânzii percepute în temeiul contractului de credit si cea rezultată din aplicarea formulei sus-mentionate. Respinge în rest actiunea. ... .... Cu apel în 30 zile de la comunicare."


- Dosar nr. 8890/325/2015             11.09.2015                 FAZEKAS OTTO-ALEXANDRU

"​​Constată caracterul abuziv şi pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a următoarelor clauze din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă ...  din 08.10.2008 şi dispune eliminarea acestor clauze din contract: - clauza prevăzută la art. 5 punctul 5.2 prima teză privind variaţia dobânzii în funcţie de politica Băncii, ca modalitate de stabilire şi modificare a dobânzii în mod unilateral de către pârâte, fără a exista consimţământul clienţilor; - clauzele prevăzute la art. 5 pct. 5.3, 5.4 şi art. 6 punctul 6.3 din contractul de credit; - clauza prevăzută la art. 6 punctul 6.1 lit. c din contractul de credit; Constată caracterul abuziv şi pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a clauzei prevăzute de art. 3 punctul 3.1. din actul adiţional din 20.09.2010 şi menţinute prin actul adiţional nr. 1, nr.2 şi nr. 3 prin care marja a fost majorată la valoarea de 3,77%. Constată că pârâtele au majorat unilateral pe parcursul derulării contractului dobânda şi marja fixă a băncii şi obligă pârâtele să respecte marja iniţială de 1,24% şi să o menţină pe toată perioada contractuală. Obligă pârâtele la calcularea retroactivă cât şi pentru viitor a ratelor şi a dobânzii după formula de calcul constând în marja fixă de 1,24% + indice Libor la 3 luni. Obligă pârâtele să restituie reclamanţilor valoarea în CHF în echivalent lei la cursul BNR de la data plăţii, a sumelor încasate ca urmare a majorării unilaterale a marjei băncii şi respectiv a dobânzii, cu nerespectarea formulei de calcul a dobânzii stabilite mai sus, respectiv 1,24% + indice Libor la 3 luni, începând cu data de 26.03.2012 şi până la data modificării formulei de calcul a dobânzii conform prezentei sentinţe, cu dobânda legală penalizatoare aferentă până la data restituirii efectiv" 


- Dosar nr. 10108/325/2015              ​23.10.2015                  BERTEA CIPRIAN NICOLAE prin ACCBAR

#clauzeabuziveOTPACCBAR

"Constata caracterul abuziv, nulitatea absoluta si dispune eliminarea sintagmei „in functie de politica OTP Bank Romania SA” din art. 5.2 al contractului de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă ... ...  din 11.05.2012 si a clauzei de la art. 6.2 din acelasi contract. Obligă pârâta să recalculeze nivelul dobânzii percepute reclamantului în temeiul acestui contract de credit după formula marja băncii de 2,94% + valoarea indicelui de referinţă LIBOR la 3 luni si sa calculeze pe viitor dobanda dupa aceeasi formula. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei reprezentând diferenta dintre valoarea dobânzii percepute în derularea contractului de credit şi cea rezultată din aplicarea formulei sus-menţionate, începând cu data de 11.05.2012 şi până la data modificării formulei de calcul a dobânzii, cu dobanda legala calculata de la data platii. Respinge în rest acţiunea. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 6200 lei cheltuieli de judecată. Cu apel in 30 zile de la comunicare"


3. Dobanda ZERO
#clauzeabuziveOTPDobandaZERO

CC posibil sa fi ramas fara dobanda deoarece este stabilita nulitatea absoluta si in consecinta eliminarea din contract a art. 8.1 (prin care clientul datoreaza dobanda bancii si dobanda este variabila in conformitate cu celebra politica ilegala a
OTP)

- Dosar nr 34953/325/2014      15.09.2015     CĂPRĂRESCU FLORENTINA D.- prin ACCBAR    DEFINITIVA

Ar fi interesant de auzit de la familia CĂPRĂRESCU si de la ACCBAR care a formulat actiunea. Pana atunci asteptam redactarea sentintei si motivarea decizie, pe care probabil o vom putea accesa undeva la inceputul lui 2016:
"Admite apelul (Client n.s.) Modifică, în parte, sentinţa apelată. Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute la art 8 pct 8.1, 8.2 şi 8.3 din contractul de credit nr. C2204/1000/6395 din 13.12.2007 ..."

- Dosar nr. 10314/325/2015        29.10.2015             COSTACHE ADRIAN-MARCEL                        FOND

Cu totul ca decizia este doar pe fond, dispozitivul este si mai clar de aceasta data, magistratul neretinandu-se doar a declara clauza abuziva art. 8.1, ci si nulitatea absoluta a acesteia. Nulitatea absoluta este oricum efectul stabilirii de clauza abuziva, insa este important de mentionat acest aspect, pentru ca in cele mai multe cazuri judecatorul ignora sa precizeze.

"Admite cererea. [...]  Constată nulitatea absolută a clauzei abuzive prevăzute la art. 8.1 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă nr. C2204/1900/4164/27.07.2007..."


4. Acces ONLINE dosar portal.ro

#clauzeabuziveOTPAccesOnlineDosar

​Dupa Curtea de Apel Cluj, este si randul Curtii de Apel Timisoara sa permita accesul reclamantilor la dosarele lor in format online. Accesul este permis printr-un cod de acces de 8 caractere(4 numere si 4 litere), comunicat prin Citatie (de obicei avocatului, daca este cazul). Pe scurt: puteti sa va verificati dosarul de pe rolul instantelor, adica sa accesati toate documentele depuse de ambele parti. Aici este inclus si trimiterea in judecata, deci puteti sa verificati excact ce a cerut avocatul Dvs, si daca este in concordanta cu contractul de reprezentanta semnat cu acesta. (mentiunea aceasta este in special pt cei care au pornit la drum cu avocati incompetenti, si care au formulat actiuni gresite. In acest fel acestia pot fi demascati usor).

Puteti verifica acest lucru accesand unul din dosare. ATENTIE : o faceti pe propria raspundere. Este posibil acest lucru pt ca instanta a publicat din greseala Citatia care contine codul de acces la dosar format din 8 caractere. Imi cer scuze D-lui Muntean, pentru publicarea acestor info, nimic personal, insa este interesant de vazut pentru cei care inca nu stiu acest lucru si pe de alta parte acest info a devenit public acum un an.


​- Dosar nr. 34822/325/2014      CITAŢIE emisă la 24.11.2014          MUNTEAN CRISTIAN GELU LA AV. POP LUCIAN 

I.    Copiati nr dosarului de mai sus "34822/325/2014" si o introduceti aici pe pagina CA Timisoara la "Cautare dosare"

II.   Dati click la actiunea pe fond si dati click la "Vizualizare Documente

III.  Introduceti codul de acces "8448ecef."  la rubrica "Parola" si dati click la "Autentificare"

​IV. Dati click pe documentul care vreti sa o descarcati. De ez aici ultimul document este Cerere de Apel OTP. Cititi-o!5. Avocat A. STAN si ACCBAR, cu cele mai multe litigii OTP din Timisoara ?
#clauzeabuziveOTPAvSTAN  
-
Dosar nr. 32391/325/2013        26.05.2015      RACATEAN TIBERIU NICOLAE                             DEFINITIVA​
"Tip solutie: Anulează cererea de apel (OTP n.s.) ...[...]... Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 26.05.2015 
Document: Hotarâre  445/2015  26.05.2015"


Antiotp Grupul asteapta info de la Av.STAN, si vom reveni cu mai multe amanunte, in special, cum este pus in exectuare o astfel de decizie definitiva. 

6. Fond respins, Apel admis. Modifcare sentinta in favoarea consumatorului

Dosar expus si la pct 3 de mai sus. Actiunea pe fond este respinsa. Insa in Apel, aceasta este intoarsa in favoarea Apelantului reclamant. Jurisprudenta din judetul Timis inca nu este clara pe spetele OTP, de aceea este bine de stiut pentru cei care pierd pe fond, ca daca actiunea lor este bine motivata, capetele de cereri sunt corect formulate, atunci mai exista o sansa si al Apel.

Dosar nr 34953/325/2014      15.09.2015     CĂPRĂRESCU FLORENTINA D.- prin ACCBAR    DEFINITIVA​
"Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Modifică, în parte, sentinţa apelată..."7. Actiune cu intimati OTP si BNR, 
 #clauzeabuziveOTPBNR

Dosar nr. 1724/111/2015       23.10.2015        PETCU ANGELICA ILEANA , si inca 5 altii, contra
OTP BANK ROMANIA SA
BNR PRIN SUCURSALA REGIONALĂ TIMIŞOARA
"Tip solutie: Dispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă
Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de apelanţii reclamanţi Petcu Angelica Ileana, Cireşan Angela-Rodica, Cireşan Doru, Pop Călin-Traian, Hodor Floarea, Brehar Laura-Andreea, în contradictoriu cu intimatele OTP Bank România SA, OTP Bank România SA prin Sucursala Timişoara 1, OTP Bank România SA prin Sucursala Operei-Timişoara, OTP Bank România SA prin Sucursala Timişoara – Circumvalaţiunii şi Banca Naţională a României, prin Sucursala Regională Timiş, împotriva sentinţei civile nr. 17519/08.12.2014, pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 20410/325/2014. Anulează în parte sentinţa civilă nr. 17519/08.12.2014, pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 20410/325/2014. Trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea instanţei la data de 23.10.2015. Document: Hotarâre  815/2015  23.10.2015​"8. Respinge excepţia necompetenţei teritoriale – IN SFARSIT

http://www.clauzeabuziveotp.com/respinge-exceptia-necompetentei-teritoriale.html
#clauzeabuziveOTPRespingeExceptiaNecompetenteiTeritoriale

Acum pagina dedicata acestui demers, link mai sus.

Oare cand se autosesizeaza institutiile competente pentru practica neunitara si pentru neaplicarea corecta a legislatiei? 

-
Dosar nr 34822/325/2014      03.06.2015       MUNTEAN CRISTIAN GELU LA AV. POP LUCIAN

- Dosar nr. 2108/325/2015      17.06.2015        IANCU MIHAI & ADRIANA NICOLETA

"Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Timişoara...."


- Dosar nr. 4527/325/2015     23.06.2015        DAVID MARIUS-ADRIAN 

"Complet: C11C
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia necompetenţei teritoriale (a Judecatoriei Timisoara n.s.)..."


- Dosar nr. 10314/325/2015        29.10.2015           COSTACHE ADRIAN-MARCEL

"Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Timişoara. Admite acţiunea precizată formulată "9. Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecatoriei Timisoara - IN TRECUT
#clauzeabuziveOTAdmiteExceptiaNecompetenteiTeritoriale

De-a lungul timpului au fos litigii OTP la care instanta :
DECLINĂ COMPETENŢA ÎN FAVOAREA JUDECĂTORIEI SECTOR 1 BUCUREŞTI “, ori
admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Timisoara; declină competenţa în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti “
Gasiti cel putin sapte astfel de litigii si pe pagina TIMIS:
Dosar nr. 10130/325/2014         10.06.2014              DRAGOMIR ADRIAN IOAN 

"Complet: C11C
Tip solutie: Declină soluţionarea cauzei
Solutia pe scurt: Declină soluţionarea cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti"


-Dosar nr. 36573/325/2014         31.03.2015              NEAMTU CIPRIAN NICOLAE

​​"Complet: C11C
Tip solutie: Declină soluţionarea cauzei
Solutia pe scurt: Declina solutionarea cauzei în favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
Document: Hotarâre  4884/2015  31.03.2015"


- Dosar nr. 4150/325/2015        30.06.2015                PETRU CATALIN RARES

"Complet: C17C
Tip solutie: Conexează cauza
Solutia pe scurt: Conexat la dosar 43559/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti sectia VI.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    30.06.2015"


- Dosar nr. 5446/325/2015         21.05.2015               BORDEANU MARIUS-MARIAN

"Complet: C9U
Tip solutie: Declină soluţionarea cauzei
Solutia pe scurt: Declină soluţionarea cauzei în favoarea Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.
Document: Hotarâre  7564/2015  21.05.2015"


​- Dosar nr. 27489/325/2014      19.02.2015              STAVARACHE DUMITRU-DANIE

​"Complet: C17C
Tip solutie: Declină soluţionarea cauzei
Solutia pe scurt: Admite exceptia. Declină competenta in favoarea Judecatoriei Sectorului I Bucuresti. 
Document: Hotarâre  2178/2015  19.02.2015"


Vi se pare ca aceste sapte decizii contradictorii cu cele din dosarul nr. 34822/325/2014, 2108/325/2015, 4527/325/2015 si    10314/325/2015  ???
Daca este disponibil cineva sa sesizam Curtea de Apel TIMISOARA pentru practica neunitara, va rog sa imi scrieti un email la antiotp@gmail.com Stiu ca Av. STAN si/sau ACCBAR au formulat o astfel de cerere catre CSM sau Curtea de Apel Timisoara deja. Va multumesc.
Pe de alta parte gasiti unele din aceste litigii trimise ILEGAL in Bucuresti aici:
http://www.clauzeabuziveotp.com/declinare-ilegala-competenta-teritoriala.html10. Problema proceselor pierdute cu OTP din judetul TIMIS
#clauzeabuziveOTPDubios
Probabil ati observat deja ceva ciudat pe pagina destinata litigiilor OTP Timis. Este foarte ciudat faptul ca foarte multe din actiunile OTP din judetul TIMIS, au fost toate respinse. Acest lucru este in contradictie cu media generala din tara, verificati alte judete, cum ar fi SIBIU, CLUJ sau MURES, veti vedea un contrast puternic intre regiunile de mai sus si TIMIS si BIHOR Cele cu verde sunt procese castigate cele cu rosu fiiind cele respinse. Mai rau sta doar HUNEDOARA, unde toate procesele OTP au fost trantite.

TIMIS   http://www.clauzeabuziveotp.com/timisoara.html
BIHOR
http://www.clauzeabuziveotp.com/bihor.html
SIBIU
http://www.clauzeabuziveotp.com/sibiu.html
CLUJ
http://www.clauzeabuziveotp.com/cluj.html
MURES
http://www.clauzeabuziveotp.com/mures.html
HUNEDOARA
http://www.clauzeabuziveotp.com/hunedoara.html

As avea nevoie de ajutorul vostru sa sapam putin mai adanc,sa expunem numele magistratilor din aceste procese, si sa vedem cat de competenti si impartiali au fost ei in judecarea acestor cauze. Sa vedem care sunt interesele, si daca sunt unele ascunse.  Este foarte ciudat ca TIMISOARA fiind asa de aproape de granita cu Ungaria, de unde provine OTP, si sa se prezinte o astfel de situatie in instantele din judetul TIMIS. Sau poate fi doar o coincidenta? Va las pe voi sa decideti. Trebuie mentionat si faptul ca din pacate in unele procese, capetele de cereri au fost incorect formulate, acest lucru fiind ori din vina clientului, care a angajat avocatul pentru un capat de cerere specific, ori din vina avocatului, care a formulat capetele de cereri ori din vina ambelor parti. 


11. Primul proces OTP din LUGOJ castigat pe fond si cu dobanda fixa la Apel
#clauzeabuziveOTPLugoj
Dosar nr. 1328/252/2013           31.10.2013          OPRIS VASILE DANIEL
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea.
Document: Hotarâre  2289/2013  31.10.2013"

​Din pacate la Tribunalul TIMIS in urma  Apelului contractul a ramas cu dobanda fixa (cititi pct 1 de mai sus) de 5,7% iar  Revizuirea in acest sens a fost respinsa. Tot mai bine decat dobanda de 6,99%, insa cu mult mai rau decat dobanda de aprox 2%, care ar trebui aplicata daca s-ar interpreta corect contractul de credit. Insa actiunea a fost inregistrata acum doi ani jumate la 29.05.2013, si de atunci astfel de actiuni (ca si cele dela pct. 1 de mai sus) au fost corectate, incluzand capete de cereri corecte (prezentate la pct 2 de mai sus). 12. Act Aditional anulat

#clauzeabuziveOTPActAditional

Pe pagina proceselor OTP din judetul TIMIS veti gasi litigii unde magistratul a anulat ori intregul AA din 2010, ori articolul din acest document ilegal care se referea la marja abuziva a OTP (art. 3.10 parca). 

Acest ultim punct 12 nu o dezbat, ci va invit pe voi sa ma ajutati sa o completez. Daca gasiti astfel de decizii, va rog sa trimiteti un link ladosar de pe portal.ro catre antiotp@gmail.com Va multumesc pentru colaborareAm ajuns la 965 de procese OTP expuse pe site:
http://www.clauzeabuziveotp.com/procese.html
Va multumesc pentru sprijin la toti cei care contribuiti la inbunatatirea calitatii informatiilor expuse pe site si pe pagina noastra FB.
Daca aveti comentarii la cele descrise mai sus, va rog postati la comentarii pe FB sau prin email la antiotp@gmail.com

AntiOTP Grupul

#clauzeabuziveOTPUpdate

UPDATE Noiemebrie 2015 procese OTP TIMIS #clauzeabuziveOTPTimis

Clauze abuzive OTP